Brobygning net

Brobygning.net

Velkommen. Hjemmesiden har samlet alle Brobygnings- og Introduktionskurser i din region. Når du er kommet ind i din region, kan du søge kurser ud, …

Brobygning.net – UVdata

Brobygning.net | UVdata

Brobygning. NET er et webbaseret administrationsværktøj, som gør det muligt for ungdomsuddannelserne at oprette tilbud til brobygning og præsentationskurser …

Brobygning. NET er et webbaseret administrationsværktøj, som gør det muligt for ungdomsuddannelserne at oprette tilbud til brobygning og præsentationskurser på nettet.

Brobygning

Log ind som ungdomsuddannelse. Brug denne indgang hvis du er ansvarlig for brobygning på en ungdomsuddannelse. Log ind her. Log ind som grundskole.

Brobygning til ungdomsuddannelse | UddannelsesGuiden

Alle elever i 10. klasse skal i brobygning. Du kan også komme i brobygning i 9. klasse, hvis du er uafklaret med hensyn til dit uddannelsesvalg.

Når dine elever skal i brobygning eller på introduktionskursus

Brobygning.net har samlet alle brogbygnings- og introduktionskurser fordelt på regioner. Du kan også finde din klasse UU-vejleder.

Tilmelding til brobygning 8 klasse – YouTube

Introduktionskurser og brobygning er for elever, der går i 8. 9. eller 10. klasse. Her oplever du, hvordan det er … Tilmelding sker på www.brobygning.net.

Kom i brobygning eller introduktionsforløb på Skive College

Emne

Brobygning.net Web-side oprettet af UV-data hvor administratorer på … For elever fra Brobygning.net på uddannelse 2560 Introduktionskurser.

Keywords: brobygning net, www brobygning net